Anlegg & Maskin Support: Dataflyt-tjenester - Din one-stop-shop for geomatikk
Forfatter:
Tommy Bergsjøbrenden
11.4.23

Anlegg & Maskin Support: Dataflyt-tjenester - Din one-stop-shop for geomatikk

Anlegg & Maskin Support er en ledende leverandør av dataflyt-tjenester for maskinstyring og landmålingsutstyr. Med kontorer over hele Norge tilbyr de omfattende støtte med sine skytjenester Leica ConX og Gemini Connect for å effektivisere dataflyten.

heavy-construction-solutions-overview-graphic

De tilbyr konvertering og generering av de fleste filformater, prosjektstyring, as-built data management, mengde beregninger og mer. I tillegg er de en del av Anko gruppen som har spesialisert seg på masseberegning, laserskanning, dronefotografering/skanning og tradisjonelle bygg- og anleggsprosjekter. Anlegg & Maskin Support har kompetansen du trenger for å lykkes med ditt geomatikkprosjekt - fra start til slutt!

1. Introduksjon av Anlegg & Maskin Support og deres dataflyt-tjenester

Anlegg & Maskin Support er en ledende leverandør av dataflyt-tjenester for maskinstyring og landmålingsutstyr. De har spesialisert seg på å hjelpe med å effektivisere dataflyten for ulike prosjekter ved hjelp av deres omfattende skytjenester Leica ConX og Gemini Connect. De tilbyr en rekke tjenester, inkludert konvertering og generering av de fleste filformater, prosjektstyring, as-built-dataadminstrasjon og mengdeberegninger. Med lang fartstid innenfor bransjen har de utviklet seg til å bli en totalleverandør innenfor geomatikk. De har også kontorer over hele Norge og tilbyr støtte til kunder over hele landet. Anlegg & Maskin Support tar seg av alt du trenger innenfor geomatikk, inkludert 3D laserscanning, dronescanning og -foto, profilering av terreng og tradisjonell bygg- og anleggsstikking. Med deres omfattende kompetanse, er Anlegg & Maskin Support et trygt og pålitelig valg for alle som trenger hjelp med dataflyten i sine prosjekter.

2. Oversikt over hvilke typer dataflyt-tjenester som tilbys av Anlegg & Maskin Support

Anlegg & Maskin Support tilbyr følgende dataflyt-tjenester innenfor geomatikk:

 • Konvertering og generering av de fleste filformater
 • Prosjektstyring
 • Mengdeberegninger
 • As-built-dataadministrasjon
 • Masseberegning
 • Maskinstyring
 • Prosjektering
 • Landmåling
 • 3D laserscanning
 • Dronescanning
 • Dronefoto
 • Profilering av terreng
 • Tradisjonell bygg- og anleggsstikking
 • FKB- og NVDB-rapporter

Kundene kan dra nytte av kontorene i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sarpsborg, Trondheim og Harstad, der de vil finne fagpersoner med høy kompetanse som kan hjelpe dem fra start til slutt i prosjektet. Anlegg & Maskin Support tilbyr utstyr til utleie, eller kunden kan kjøpe nytt eller brukt utstyr. De har også support for skytjenester som Leica ConX og Gemini Connect, som bidrar til å effektivisere dataflyten. Anlegg & Maskin Support er en totalleverandør innenfor geomatikk, og tilbyr alt kunden trenger for å lykkes med prosjektet.

3. Fordeler med å bruke dataflyttjenester for maskinstyringssystemer, oppmålingsutstyr og droner

Bruk av dataflyttjenester i byggeprosjekter gir en rekke fordeler. Med disse tjenestene er det enklere å samle inn, behandle og dele data mellom alle involverte parter i prosjektet. Dette resulterer i en effektivisering av arbeidsprosesser og reduserer tiden som brukes på manuelle oppgaver.

Maskinstyringssystemer som bruker dataflyttjenester kan optimalisere driften av byggeprosjekter ved å justere maskinene etter data fra landskapet i sanntid. Dette gir gevinster i form av økt nøyaktighet, høyere produktivitet og mindre sløsing med ressurser. Videre gir oppmålingsutstyr som bruker dataflyttjenester bedre informasjonsflyt og bidrar til å minimere feil og avvik fra byggetegninger.

Dataflyttjenester for droner gir muligheter for å innhente store datamengder på en rask og presis måte. Disse tjenestene muliggjør bruk av dronefoto og -skanning for oppmåling og kartlegging, feilsøking og inspeksjoner på en måte som er kostnadseffektivt og tidsbesparende. Alt i alt, ved å bruke dataflyttjenester i byggeprosjekter, kan man oppnå økt nøyaktighet og produktivitet, redusert tidsbruk og bedre oversikt over prosjektet.

4. Slik bruker du skybaserte tjenester som Leica ConX og Gemini Connect for en strømlinjeformet arbeidsflyt

Anlegg & Maskin Support tilbyr skybaserte tjenester som Leica ConX og Gemini Connect for å effektivisere dataflyten i byggeprosjekter.

Disse tjenestene gir en strømlinjeformet og sømløs arbeidsflyt ved å samle inn, behandle og dele data på en enkel og sikker måte. Leica ConX gir enkel tilgang til prosjektdata og muliggjør samarbeid mellom alle involverte parter i prosjektet. Den gir også sanntidsdata som gir mulighet for øyeblikkelig justering av maskinstyringssystemer. All data fra sikkerhetssystemet samles også her. Du kan lese om det denne tidligere bloggen.

Gemini Connect tilbyr en integrert plattform for alle maskinstyringsystemer for håndtering av anleggsdata og gjør det enkelt å dele og samarbeide om prosjektinformasjon. Ved å bruke disse skybaserte tjenestene kan man minimere manuelle oppgaver og redusere tidsbruk, samtidig som man øker nøyaktigheten og produktiviteten i byggeprosjektet. Anlegg & Maskin Support tilbyr støtte og opplæring i bruk av disse tjenestene, slik at kundene kan utnytte deres fulle potensial.

5. Fordelene med å ha et erfarent team hos Anlegg & Maskin Support til å hjelpe deg med prosjekter fra start til slutt.

Anlegg & Maskin Support er en totalleverandør innenfor geomatikk og tilbyr en bred portefølje av tjenester for å hjelpe kunder med å lykkes med sine byggeprosjekter. Ved å ha et erfarent team som gir støtte fra start til slutt, kan kundene dra nytte av ekspertise innenfor landmåling, 3D-laserskanning, droneskanning, og tradisjonell bygg- og anleggsstikking. Dette, kombinert med deres tilgang til utstyr og støtte for skybaserte tjenester som Leica ConX og Gemini Connect, bidrar til en økt produktivitet og redusert tidsbruk i prosjektet. Kundene kan også være sikre på at de får nøyaktige data og rapporter gjennom hele prosessen, noe som minimerer feil og avvik fra byggetegninger og øker sjansene for en vellykket ferdigstillelse av prosjektet.

6. Oppsummering - hvorfor det er viktig å ha tilgang til pålitelige dataflyt-tjenester når du arbeider med maskinstyringssystemer eller oppmålingsutstyr

Avslutningsvis er pålitelige datastrømtjenester en viktig del av arbeidet med maskinstyringssystemer og oppmålingsutstyr i byggeprosjekter. Tilgang til disse tjenestene kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, redusere manuelle oppgaver og tidsbruk i prosjektet og samtidig øke nøyaktigheten og produktiviteten. Anlegg & Maskin Support tilbyr en rekke skybaserte tjenester som Leica ConX og Gemini Connect som gir tilgang til sanntidsdata for umiddelbar justering av maskiner i henhold til landskapsdata.

Med deres erfarne team som tilbyr ekspertise fra start til slutt, kan kundene være sikre på at byggeprosjektene deres vil dra nytte av nøyaktige resultater, og minimere feil og avvik fra tegningene. Til syvende og sist er tilgang til pålitelige datastrømtjenester nøkkelen til vellykket gjennomføring av ethvert prosjekt som involverer maskinstyring eller oppmålingsteknologi.

Support Telefon: 400 050 80

E-post: post@amsupport.no

Chat: Våre chattetjenester er tilgjengelig direkte fra Leica ConX.

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggbloggen ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·