Avoidance Zones - Video eksempler
Forfatter:
Tommy Bergsjøbrenden
14.7.23

Avoidance Zones - Video eksempler

Du har kanskje sett noen bilder og Facebook-innlegg om Avoidance Zones før, men det er ikke blitt gitt klare eksempler eller videoer om hvordan det fungerer. Derfor har Steve Claybrook laget 2 videoer som viser eksempler på hvordan avstandssonene fungerer og hvordan man kan dra nytte av dem. Steve viser i sitt første eksempel hvor lettvint eller komplisert Avoidance Zones kan lages, enten som enkle 3D polylinjer eller som en 80 meter lang tunnel hull i taket. Du kan sjekke ut videoen til Steve for mer informasjon.

I det andre eksempelet demonstrerer Steve at ikke bare skuffen blir målt, men at geometrien til hele maskinen er tatt i bruk i systemet. Alarmen vil da gå uavhengig av hvilken del som bryter de forhåndsatte sonene.

Ta kontakt eller legg igjen kontakt info hvis du vil vite mer.

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggbloggen ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·