Geo Rental – Din nøkkelpartner for utleie av geomatikkutstyr
Forfatter:
21.9.23

Geo Rental – Din nøkkelpartner for utleie av geomatikkutstyr

I Anko-gruppen er det vårt ønske å være frempå i en bransje der teknologi og effektive prosesser spiller en stor rolle for resultatet. For å kunne møte den raske utviklingen innen teknologi og kravene som stilles til bærekraft, har vi opprettet Geo Rental – et eget selskap for utleie av geomatikkutstyr og maskinstyring til bygge- og anleggsprosjekter over hele Norge. Geo Rental åpner opp for store muligheter innen fleksibilitet, konkurransefortrinn, bærekraft og økonomi.

Vinn de større oppdragene

I et marked med høy konkurranse, gjelder det å stille med de beste ressursene og de beste løsningene. Det stilles i dag høye krav til aktører innen bygge- og anleggsbransjen, og har du ikke det riktige utstyret og kan gi de beste betingelser, vil det også være vanskelig å sanke inn de gode oppdragene. Leier du utstyr, kan du være sikker på at du har utstyret som kreves.

Unngå å binde deg til store kapitaler

Nytt utstyr kan være en stor investering, og kanskje er det ikke sikkert at en investering på fulltid vil være lønnsomt i fremtiden. Utleie av utstyr betyr at du ikke trenger å binde deg til store kapitaler.

Utstyr når du trenger det

Fra Geo Rental velger du selv om du ønsker å leie utstyr for en lang eller kort periode. På den måten har du utstyret du trenger akkurat når du trenger det. Geo Rental kan tilby et bredt produktutvalg. Her får du kun topp moderne utstyr. Alt av utstyr blir jevnlig gått over, og kontroller utføres ved hver levering og henting.

Med flere avdelinger over hele Norge, kan Geo Rental være på plass med utstyret i løpet av kort tid.

Overlat organiseringen til Geo Rental

Logistikk kan være en utfordring for mange. Ved leie av utstyr, trenger du ikke å tenke på organisering av utstyret og transport – den biten tar Geo Rental!

Hvilket utstyr behøver du?

Hos Geo Rental vil du kunne få god hjelp med å finne frem til utstyret som er best egnet for ditt formål. Våre rådgivere har lang erfaring innen utleie av utstyr til bygge- og anleggsplasser, og kjenner til utfordringene som kan oppstå underveis.

Høy HMS standard

I Geo Rental blir det alltid gjennomført faste sikkerhetsrutiner før utstyret blir leid ut. Alt utstyr er derfor oppdatert og tilpasset HMS-standarder på arbeidsplassen.

Derfor er det økonomisk gunstig

Utstyr til leie betyr også at du kan øke likviditeten i selskapet ettersom kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes. Samtidig vil oppdragene du får inn være med på å gi en større inntjening, da du er i stand til å ta på deg større oppdrag. Videre kan du dra nytte av

  • Mindre pantsikkerhet og finansiell spredning
  • Lavere risiko
  • Bedre kostnadskontroll
  • Enklere budsjettering og regnskapsføring
  • Reduserer lagringskostnader
  • Reduserer transportkostnader

Bruk av kvalitetsutstyr vil også bety økt produktivitet for din kjernevirksomhet!

Leie av utstyr er et grønt valg

Utleie og effektiv utnyttelse av utstyret reduserer det totale karbonavtrykket med så mye som  30% til 50% avhengig av bruk og utstyr.

Utstyr som blir benyttet gjentatte ganger av ulike aktører er uten tvil med på å minimere bruk-og-kast. Med muligheten til å leie utstyr lokalt, er du også med på å redusere utslipp fra transport. Regelmessig vedlikehold fra våre fagpersoner, sørger også for at utstyret holder i lengre tid!

Ønsker du å høre om dine muligheter for leie av utstyr? Se Geo Rental sine sider

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggbloggen ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·