Hywind Tampen prosjektet
Forfatter:
Tommy Bergsjøbrenden
9.11.22

Hywind Tampen prosjektet

Hywind Tampen prosjektet

Equinor har tidligere vært svært fornøyd med Anko sine tjenester, og med vår brede kompetanse og bruk av Leica totalstasjon kan vi sørge for et mer kostnadsbesparende vindkraftprosjekt, både økonomisk og tidsmessig.

Hywind Tampen TS stål-beams

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt som blir den første vindparken i verden som skal levere fornybar kraft til olje- og gassplattformer til havs. I forbindelse med byggingen av vindmøllene er Anko engasjert for Kværner med sine ingeniører som følge av vår rammeavtale med Equinor.

Rammeavtalen ble inngått i 2016 i konkurranse med andre selskaper. Equinor er godt fornøyd med vårt arbeid fra tidligere prosjekter, noe som ført til at vi fikk rammeavtalen med Equinor for tredjeparts kontroll. På Stord og Dommersnes, der 11 betongskrog bygges (substruktur), bidrar Anko til at geometri og strenge bygge toleranser overholdes.

Med god erfaring fra Hywind Scotland har vi også fått rollen som tredjeparts kontrollør på de kritiske stål flensene som skal leveres til vindmøllene. En del av denne aktiviteten utføres på byggeplass i Spania

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggbloggen ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·