Leica Geosystems sine sikkerhetsløsninger: CAS ,PA10 og PA80
Forfatter:
Tommy Bergsjøbrenden
11.4.23

Leica Geosystems sine sikkerhetsløsninger: CAS ,PA10 og PA80

Hei alle sammen,

I dagens verden er sikkerhet på arbeidsplassen en absolutt nødvendighet for å beskytte arbeidere og forhindre ulykker. Anlegg & Maskins Support, forstår vi viktigheten av sikkerhet, og vi tilbyr en rekke avanserte sikkerhetsløsninger fra Leica Geosystems som kan bidra til å øke oppmerksomheten rundt sikkerhet og forhindre kollisjoner på arbeidsplassen.

Vi vil gjerne presentere to av innovative løsninger for personlig varsling, PA10 og PA80, som gir arbeidere som beveger seg rundt på anlegget til fots eller i maskiner og kjøretøy, en bedre oversikt og kontroll over situasjonen. PA10 er en brikke som bæres av fotgjengere og gir dem tre nivåer av varsling basert på avstanden til maskiner eller kjøretøy. Dette gir fotgjengerne muligheten til å ta nødvendige forholdsregler og unngå potensielle farer. PA80 er en integrert løsning som kobler PA10 med MC1 maskinstyring og gir maskinoperatøren eller sjåføren visuelle- og hørbare advarsler på skjermen i førerhuset. Dette gjør det lettere for sjåfører å oppdage fotgjengere i nærheten av kjøretøyene. Fotgjengerne kan også utløse et panikkvarsel som når alle PA10- eller PA80-enheter innenfor 50 meter. Disse løsningene samarbeider for å skape en sikrere arbeidsplass.

I tillegg til personlig varsling, tilbyr vi også kollisjonsunngåelsesteknologi, CAS, som kan legges til PA10 eller PA80-løsningene for å motta advarsler om potensiell kollisjon med en rekkevidde på opptil 800 meter. Integrering av personlig varsling og kollisjonsunngåelsesteknologi med Leica Geosystems maskinstyring tilbyr en unik løsning for å øke arbeidernes oppmerksomhet og redusere hendelser på arbeidsplassen. Vi er stolte av å si at denne teknologien allerede har vist seg å være effektiv i gruveindustrien, hvor titusenvis av enheter er i drift. Vi har også en video som viser systemet i bruk i en Cerrejön`s mine og hvordan det har kuttet 90% nesten-uhell.

Les mer her --> HxGN MineProtect Collision Avoidance System

Vi håper dette blogginnlegget har gitt deg en bedre forståelse av de avanserte sikkerhetsløsningene vi tilbyr fra Leica Geosystems. Vi er her for å hjelpe deg med å skape en tryggere arbeidsplass for deg og dine ansatte. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg å øke sikkerheten på arbeidsplassen.

Ta kontakt med Tommy Bergsjøbrenden for mer info.

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggbloggen ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·