Mal deg vei til suksess med overflate logging på MC1
Forfatter:
Tommy Bergsjøbrenden
22.2.23

Mal deg vei til suksess med overflate logging på MC1

Med utgivelsen av MC1 versjon 6.5 kan operatører nå aktivere overflate logging, en funksjon som gir en klarere oversikt over fremdriften på anleggs stedet. Overflate logging maler i utgangspunktet overflaten som arbeidet utføres på, med en farge som representerer hvor nær man er ønsket grunnlag på den siste passeringen. Når man går over området igjen, vil fargen gradvis endre nyanser til man når ønsket resultat, som typisk vises som grønt. Ved hjelp av overflate logging kan man skape tidsstemplede varmekart som gir et godt inntrykk av fremdriften på anlegget. Disse varmekartene er synlige fra kontoret via Conx. Overflate logging gir dermed enklere kommunikasjon og et klarere bilde av fremgangen på prosjektet. I denne demonstrasjons videoen kan man se hvordan overflate logging fungerer i MC1. Videoen viser hvordan fargen gradvis endrer seg etter hvert som man kommer nærmere ønsket resultat, og hvordan man kan bruke informasjonen for å justere arbeidet for å oppnå ønsket resultat.

Overflate logging på MC1 er en verdifull funksjon for alle typer anleggsarbeid og gjør det enklere for operatører å forstå fremdriften på prosjektet.

Takk til Steve Claybrook for filmen, Du finner han på LinkedIn der han kommer med nye videoer titt og ofte.

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggbloggen ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·