Maskinstyring 101
Forfatter:
Tommy Bergsjøbrenden
4.1.23

Maskinstyring 101

Hvordan fungerer maskinstyring egentlig? Hvordan er sensorene montert? Hvordan kan man vite at det blir riktig ned på cm`en?

Leica Geosystems har laget et par enkle animasjoner som forklarer hvordan systemet er satt sammen på maskinen. Og hvilke kilder som blir brukt for at det skal bli nøyaktig nok. Første video forklarer hvordan systemet ved hjelp av sensorer og GPS antenner vet hvor kanten på skuffen er til en hver tid. Video nummer 2 går igjennom hvordan 3D modellen og posisjonen til skuffen blir linked sammen med cm nøyaktighet.

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggbloggen ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·