Bedre sikkerhet på anlegg- og byggeplass
Forfatter:
Tommy Bergsjøbrenden
25.12.23
No items found.

Bedre sikkerhet på anlegg- og byggeplass

Sikkerhet på arbeidsplassen skal aldri undervurderes. På anlegg- og byggeplasser med både maskinell og menneskelig trafikk, blir det spesielt viktig å legge til rette for sikkerhetsrutiner og tiltak som tar sikte på å gjøre arbeidsplassen til et tryggere sted for alle som befinner seg der.

I denne artikkelen har vi samlet sammen informasjon fra flere deler av sikkerhetsbilde på arbeidsplassen.

Personlig varsling

PA10 fra Leica GeoSystems er en brikke som bæres av de som befinner seg på bakken. Brikken fungerer som et varslingssystem med tre nivåer. Varslingen baserer seg på avstanden fra fotgjengere til maskiner og kjøretøy.

Den som bærer brikken har et bedre utgangspunkt for å unngå farer og ta nødvendige forholdsregler på plass.

Varsling i førerhytta

I kombinasjon med PA10, benyttes PA80. Dette er en integrert løsning som kobles opp mot MC1 i førerhuset og gir visuelle og hørbare advarsler om kollisjon. Arbeidere som ferdes til fots, har muligheten til å utløse et panikkvarsel som varsler alle operatører innenfor 50 m rekkevidde. Ettersom PA80 kan integreres direkte i MC1-løsningen, betyr dette også at fører slipper ekstra utstyr i førerhuset.

Forebyggende teknologi er viktig for å skape en trygg arbeidsplass. CAS, lar deg motta beskjeder om potensielle kollisjoner med en rekkevidde opptil 800 m. Med CAS har arbeiderne en bedre oversikt over potensielle farer, og kan unngå dette i større grad.

Omfattende oversikt over omgivelsene

Utvid operatørenes synsvinkel og dokumenter hendelser med et CRS140 IP-kamera i kombinasjon med Leica MC1. Dette brukervennlige plug-and-play IP-kameraet, med sitt brede synsfelt på 120 grader, gir operatørene en mer omfattende oversikt over omgivelsene. Det samler viktige data ved å sende loggpunkter med presis geografisk lokalisering til MC1-systemet. Denne funksjonaliteten er essensiell for en nøyaktig registrering og sporing av hendelser eller potensielle farer.

Loggføring av HMS-forhold

Per nå er Leica GeoSystems den eneste løsningen som tillater å ta ut rapporter i forhold til HMS. Sikkerhetsløsningene fra Leica, gjør det mulig å utføre omfattende loggføring av hendelse på anlegg- og byggeplassen. Loggen gjør det mulig å analysere og granske hendelsesforløpet, slik at det kan settes i gang tiltak for å bedre sikkerhetsprosedyrene. Ved å lære om atferden på arbeidsplassen, vil du kunne øke sikkerheten, spare kostnader, redusere nedetid og ikke minst forbedre produktiviteten.

Aviodance Zones

På en anleggs- og byggeplass kan det være mye å holde styr på. Spesielt leit er det når det oppstår forsinkelser og kostnadsoverskridelser som følge av menneskelige feil. For å takle dette problemet, har Leica kommet med en løsning som lar deg se området rundt deg i 3D, med markeringer for faresoner. Dette kan f. eks være beskyttede miljøer, kraftkabler eller valøp. På den måten blir det mye lettere å unngå å gjøre feil.

Se fleres forklaringer om Avoidance Zones fra Steve Claybrooke

Ved å trykke på en knapp kan operatører enkelt varsle feltmannskapet om viktig informasjon. Det er også mulighet for å varsle enkelte om forventede situasjoner. Dette kan f. eks være sprenging, uvær, synkehull eller andre faktorer som utgjør en fare for arbeidet og arbeiderne. Fra MC1 panelet får fører opp responsen til dem rundt, og kan ta raskere beslutninger om hva som skal gjøres videre.

Strigin: Sikkerhetsglass til maskiner

Når det arbeides med tyngre maskiner som graver i jorda, er det mye som kan skje. Rikosjett, vær, flyvende objekter, trykkbølger, støt fra eksplosjon er bare noen av faktorene som kan utgjøre en fare for sikkerheten til fører. Da gjelder det å ha et robust og sikkert glass.

Når det kommer til glass, er både sikkerhet og sikt veldig viktig. Strigin leverer sikkerhetsglass med laminert overflate. Med det er du garantert god sikt og et glass med god ripe- og aldersbestandighet. Det er viktig å la seg merke at ingen sikkerhetsvinduer er uknuselige, men Strigin kan tilby noe av det sikreste som finnes på markedet.

Skuddsikkert

Strigin glass er en kjent sikkerhetsløsning for arbeid i aggressive miljøer.De er sertifiserte til å tåle beskyttelse fra detonering av sprengstoff, eksplosiver og prosjektiler. Løsningen fra Strigin, er den eneste på markedet som har flere beskyttelsessertifiseringer, inkludert skuddsikkerhet.

Strigin er basert på laminert sikkerhetsglass, og overflaten på glasset er ekstremt bestandig mot slitasje sammenlignet med andre materialer som for eksempel polykarbonat og akrylplast. De tilbyr også en valgfri løsning i form av steinsprutfolie for kunder som jobber i miljøer der det er mye steinsprut og flis. De jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre produktet sitt, slik at det passer til alle typer arbeid og miljø.

Bevar CE-merkingen og tilpass etter behov

Monteringen av produktet påvirker ikke maskinens CE-merking, noe som er et unikt tilbud fra deres side. I tillegg er det enkelt å gjenopprette førerhuset til sin opprinnelige tilstand hvis det er behov for å flytte eller midlertidig fjerne sikkerhetsruten. Utskiftning av ruten trenger heller ikke å ta sted på et verksted, men kan utføres ute i felten.

Utsiden av glasset kan pusses som en hvilken som helst rute, men innsiden er belagt med en sikkerhetsfolie som krever at du er litt mer skånsom. Anbefalingen til Strigin er å benytte en myk bomullsklut og vanlig vinduspuss.

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggsbloggen ·

Anleggbloggen ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·

teknologi ·

forklaringer ·

Geomatikk ·

NYHETER ·